Waardenlijst

Deze lijst geeft 51 waarden weer. Er zijn echter nog meer waarden (gemakkelijk op te zoeken via google).

tolerantiemoedgezondheid
zorgzaamheidverantwoordelijkheidluisteren
vrijheidonafhankelijkheiddiscipline
spiritualiteithumorpersoonlijke ontwikkeling
liefde / warmterustharmonie
plezierspontaniteitstiptheid
verbondenheidauthenticiteitpassie
autonomiecreativiteitrijkdom
bescheidenheidzelfvertrouwensolidariteit
stabiliteitzingevingleiderschap
beleefdheidzelfstandigheidinzicht
schoonheidvernieuwingmededogen / compassie
loyaliteituitdagingnetheid
eerlijkheidbehulpzaamheidopenheid
ambitiedankbaarheidtoewijding
trouwgeduldrespect
integriteitoptimismezinvolheid

Welke van bovenstaande waarden zijn voor jou belangrijk?

Kan je uit jouw selectie een top 3 halen?

Welke zijn de topwaarden voor de mensen in jouw omgeving? Indien jullie veel gelijke hebben, geniet er van! Jullie zullen mogelijks minder conflicten ervaren. Indien jullie waarden (heel erg) verschillen, kunnen jullie erover praten met elkaar en zo elkaars beslissingen / keuzes beter begrijpen?

Lieve groet

Sofie